Faci’s soci Patrocinador!

Voleu fer-nos costat?, os podeu fer Socis Patrocinadors nostres, amb una voluntària aportació econòmica.

Serà de gran ajuda per tots nosaltres, associació, socis i qualsevol altre malalt vinculat a aquesta associació, així com a la societat en general… I vostès es podran sentir realitzats com a persones que donen suport a aquells que no tenen la vida tant afavorida.

Ànim i Doneu-nos suport. Podeu fer una aportació i fer-nos arribar per email la seva notificació d’aportació amb les seves dades. L’hi agrairem de tot cor.

Aportació voluntària…
Nom: Treball de Vida, associació
NIF: G-66698150
IBAN: ES43-0081-0067-0700-0134-8338

Email: info@EMTreballdeVida.org

Moltes gràcies ♥♥♥