Aportacions

L’associació es manté amb aportacions del socis i persones o entitats patrocinadores.

Les aportacions establertes son les següents:

Associat … Afectat + Acompanyant (el abonament es farà per trimestres sencers)
15,00 € / Trimestre Gener, Abril, Juliol i Octubre
30,00 € / Semestre Gener i Juliol
60,00 € / Any Gener
Activitats 
per sessió… SOCIS NO SOCIS
Manualitats 0,00 € 5,00 €
Sofrologia 0,00 € 5,00 €
Xerrades 0,00 € 5,00 €
Caiac 7,00 € 12,00 €
…altres, en general… 0,00 € 5,00 €
Sortides
A determinar en cadascuna…
SOCI Patrocinador 
Pagament únic d’import voluntari… Gràcies anticipades!!!